filtr
  • Płyty izolacyjne
  • PU
5 Produkty
Akcesoria
druckfeste Perimeter Dämmung für die Kellerwand

steinodur® PSN 300kPa (HD)

Termoizolacyjno-drenażowa, hydrofobizowana płyta z twardej pianki polistyrenowej, posiadająca po jednej stronie wyprofilowane rowki drenażowe służące do odprowadznia wód gruntowych, a po drugiej stronie zagłębienia tworzące drobną siatkę kwadratową, zapewniającą doskonałą przyczepność klejów i tynków. Termoizolacja dachów płaskich w układzie odwróconym, dachów zielonych, tarasów, parkingów, podłóg oraz posadzek przemysłowych poddanych wysokim obciążeniom,

DO PRODUKTU