Płyty izolacyjne

…EPS są hydrofobowymi, tj. w dużej mierze niewrażliwymi na wodę materiałami izolacyjnymi o wysokiej stabilności i wytrzymałości na ściskanie dla stropodachów lub zewnętrznej ściany piwnicy.

WIĘCEJ
filtr
  • Dach płaski
  • Fasada
  • Podłoga
  • Fundament
8 Produkty
druckfeste Perimeter Dämmung für die Kellerwand

steinodur® PSN 300kPa (HD)

Termoizolacyjno-drenażowa, hydrofobizowana płyta z twardej pianki polistyrenowej, posiadająca po jednej stronie wyprofilowane rowki drenażowe służące do odprowadznia wód gruntowych, a po drugiej stronie zagłębienia tworzące drobną siatkę kwadratową, zapewniającą doskonałą przyczepność klejów i tynków. Termoizolacja dachów płaskich w układzie odwróconym, dachów zielonych, tarasów, parkingów, podłóg oraz posadzek przemysłowych poddanych wysokim obciążeniom,