Nasze wartości

Nasze wartości

Misja firmy

Aby dalej odnosić sukcesy w przyszłości, musisz robić coś więcej niż tylko produkować dobre produkty. Kierując się myśleniem zorientowanym na przyszłość i dążąc do wspólnego sukcesu i zabezpieczenia miejsc pracy, opracowaliśmy naszą misję firmy, która zawiera nasze 6 wartości.

Nasza misja

Dzięki naszym produktom zapewniamy oszczędność energii i kosztów, zmniejszamy obciążenie środowiska CO² i zapewniamy ludziom optymalny komfort życia. W naszej rodzinnej firmie żyjemy na wysokim poziomie społecznej odpowiedzialności, stawiamy na oszczędność energii i zapewniamy optymalne środowisko pracy dla naszych pracowników.

 

01 | INNOWACYJNOŚĆ

„Dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom zwiększamy konkurencyjność zarówno własną, jak i naszych klientów.” W tym kontekście „innowacyjność” oznacza nie tylko nasze produkty, ale także procesy i procedury.

Dla naszych pracowników oznacza to, że: są uważni, ciekawi i zainteresowani, otwarci na zmiany, wnoszą sugestie ulepszeń i rozwiązań oraz chcą odgrywać aktywną rolę.

 

02 | RAZEM

„Tylko razem możemy odnieść sukces. Żyjemy w kulturze wzajemnego uznania i wsparcia oraz zachęcamy do otwartej komunikacji między sobą.”

Dla naszych pracowników oznacza to, że traktują swoich współpracowników przyjaźnie, wspólnie biorą udział w wydarzeniach pracowniczych, okazują szacunek i starają się, aby współpraca była pozytywna.

03 | ZORIENTOWANI NA WYDAJNOŚĆ

Wymagamy i wspieramy naszych pracowników, aby zapewnić im jak najlepsze wyniki.

Dla naszych pracowników oznacza to, że sukces może nastąpić tylko wtedy, gdy każdy pracownik podejdzie do swojej codziennej pracy z najwyższą motywacją i pełną odpowiedzialnością.

04 | ŚWIADOMI ENERGII

Świadomość energetyczna jest widoczna w naszych produktach, jak i w działaniach w codziennej pracy. Ponieważ najlepszą energią jest ta, która nie jest zużywana.

Dla naszych pracowników oznacza to, że: wiedzą oni, że nawet niewielkie oszczędności w sumie mają duży wpływ i otwarci na oszczędzanie energii, ponieważ “Lepiej izolować. Myśleć szerzej”. to nie tylko slogan.

05 | SZACUNEK

Jesteśmy rodzinną, odnoszącą sukcesy firmą przemysłową o wysokiej odpowiedzialności społecznej.

Dla naszych pracowników oznacza to, że pracują oni w rodzinnej firmie, mają stabilną pracę, miłych współpracowników, menedżerów, którzy doceniają dobre wyniki swojego zespołu i kierownictwo, które zawsze jest dla nich otwarte.

06 | WIARYGODNOŚĆ

Sukces możemy osiągnąć tylko ze sobą. Żyjemy w kulturze wzajemnego uznawania i wsparcia oraz wspieramy otwartą komunikację między sobą.

Dla naszych pracowników oznacza to utrzymywanie przyjaznych relacji z kolegami, wspólne uczestnictwo w wydarzeniach pracowniczych, szacunek i dążenie do tego, aby współpraca była pozytywna.