Nasze DNA jest zielone

Nasze DNA jest zielone

Mistrzowie oszczędzania energii

…są to materiały izolacyjne firmy Steinbacher. W ciągu co najmniej 50-letniego okresu eksploatacji oszczędzają dużo cennej energii!

 

Zarządzanie środowiskiem

W codziennej pracy w Austrii kierujemy się systemem zarządzania środowiskowego zgodnym z ISO 50001:2019.

 

Miejscowy bohater

Zwracamy uwagę na partnerstwa regionalne.

 

Punkt zerowy

0% odpadów, spalin i ścieków, ale 100% recyklingu i profesjonalnej utylizacji. Plus: Ciepło odpadowe z produkcji ogrzewa budynek naszej firmy.

 

E-ruch

Elektryczne wózki widłowe, stacje ładowania samochodów elektrycznych na parkingu oraz flota samochodów ciężarowych z najlepszymi parametrami emisji spalin (EURO 6).

 

Tereny podmokłe

Własny, nadzorowany ekologicznie podmokły biotop i pasieki na rzecz różnorodności biologicznej.

 

Energia słoneczna

 

Nasza instalacja fotowoltaiczna produkuje 2,2 mln kWh rocznie – odpowiada to redukcji ekwiwalentu CO2 o 550 t.  

 

Dbałość

Dachy w naszych lokalizacjach są optymalnie izolowane, oszczędzając przy tym dużo energii.

 

Obieg!

Myślimy cyklicznie, stale poprawiamy nasze wyniki w zakresie ochrony środowiska i zmniejszamy nasz ślad ekologiczny.

 

Przekonanie: Najlepsza energia to nadal ta, której wcale nie potrzebujesz!