Izolacja akustyczna

Sowohl die Eigenschaften der Baustoffe als auch der Aufbau der gesamten Konstruktion sind entscheidend für eine wirkungsvolle Schalldämmung

Izolacja akustyczna

Dźwięk – przyczyny i rodzaje

Budynek ma za zadanie chronić ludzi przed szkodliwymi wpływami środowiska. Coraz większego znaczenia nabiera ochrona przed hałasem, takim jak hałas drogowy i lotniczy, hałas sąsiedzki, przemysł i handel itp. Profesjonalna ochrona przed hałasem w budownictwie mieszkaniowym jest koniecznością ze względu na wymogi prawne. W końcu prywatna sfera służy jako schronienie dla relaksu i rekreacji. Ale izolacja akustyczna odgrywa również ważną rolę w budynkach, w których ludzie spędzają więcej czasu – w szpitalach, biurach, hotelach.

 

Zwróć na to uwagę podczas planowania

Aby uniknąć tutaj problemów i kosztownych renowacji, wymagania należy uwzględnić już na etapie planowania. Ogólnie rzecz biorąc, w inżynierii budowlanej rozróżnia się dwa rodzaje dźwięków: 1. Hałas powietrzny: dźwięk rozchodzący się w powietrzu oraz 2. Dźwięk materiałowy: dźwięk rozchodzący się w ciele stałym i częściowo promieniowany jako dźwięk powietrzny .

 

Co jest ważne, jeśli chodzi o wygłuszenie?

W konstrukcjach dachowych pierwszorzędne znaczenie ma izolacja od dźwięków powietrznych przed hałasem zewnętrznym, ale także między mieszkaniami, w obszarze połączenia dachu z bocznymi ścianami i stropami. Oprócz właściwości akustycznych materiałów budowlanych, takich jak masa, elastyczność i zdolność pochłaniania dźwięku, dla izolacji akustycznej ważna jest cała konstrukcja elementu. W obszarze dachu dwuspadowego z konstrukcją drewnianą poziom hałasu z zewnątrz można skutecznie zredukować, np. poprzez zamocowanie dodatkowych warstw na, między i/lub pod krokwiami, a także izolację akustyczną.

 

W przypadku konstrukcji z izolacją na dachu w budownictwie drewnianym wymagane prawnie izolacje akustyczne można osiągnąć poprzez zastosowanie sprawdzonych systemów izolacji na dachu z PU pokrytych warstwą PE, np. za pomocą elementu dźwiękochłonnego steinothan® 120 silent.

Testy dachów spadzistych

W przypadku dachu dwuspadowego obecne przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej i dźwiękowej są obecnie najlepiej spełniane dzięki szerokiemu portfolio przetestowanych konstrukcji systemowych PU firmy Steinbacher: możliwe są do 22 różnych konstrukcji – o współczynniku izolacyjności akustycznej od 43dB do 58dB. Produkt steinothan® 120 silent został opracowany specjalnie do izolacji akustycznej.

 
Schallschutz-Messung eines Dachaufbaus mit hoher Lautstärke im Prüfstand im TGM Wien. Geprüft wurden verschiedene Dacheindeckungen der Steinbacher Dämmstoff GmbH

Więcej pytań?

Chętnie doradzimy szczegółowo!

Napisz!