Polityka jakości

Polityka jakości

Jesteśmy jedynym dostawcą kompleksowych usług innowacyjnych i wysokiej jakości materiałów izolacyjnych dla budownictwa kubaturowego i usług budowlanych w Europie Środkowej. Dzięki naszym produktom zapewniamy oszczędność energii i kosztów, zmniejszamy wpływ CO2 na środowisko i zapewniamy ludziom optymalny komfort życia.

Konkretnie żyjemy w naszej firmie 6 wartościami, z którymi każdy pracownik powinien się identyfikować. Tylko razem możemy odnieść sukces. Żyjemy w kulturze wzajemnego uznania i wsparcia, promujemy otwartą komunikację i autentyczną interakcję. Utrzymujemy ze sobą wdzięczną, przyjazną i uczciwą współpracę.

Nasza świadomość energetyczna znajduje odzwierciedlenie zarówno w naszych produktach, jak i w działaniach, które podejmujemy w codziennej pracy. Energię zużywa się ostrożnie, a nawet niewielkie oszczędności mogą mieć duży wpływ.

Przy pomocy sprawnego zarządzania jakością zawsze chcemy spełniać lub przekraczać oczekiwania naszych klientów i dostawców, a dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom zwiększać naszą, a tym samym ich konkurencyjność. Jako rzetelny i kompetentny partner biznesowy stawiamy na partnerstwo przynoszące obupólne, długoterminowe korzyści.

Chcemy to wszystko osiągnąć poprzez przejrzystą organizację, optymalne przygotowanie do pracy oraz z pracownikami zorientowanymi na wydajność, którzy są odpowiedzialni za wynik swojej pracy w zakresie swojego zadania i dlatego są proszeni o wskazywanie wad jakościowych i aktywny udział w rozwiązywaniu te problemy. Każdy pracownik – niezależnie od miejsca w łańcuchu – wpływa na jakość naszej firmy.

Dlatego jakość musi być postrzegana jako całość i dotyczy nas wszystkich. Tylko ta świadomość wzmocni nas na wolnym rynku.