Polityka energetyczna

Polityka energetyczna

Efektywność energetyczna i oszczędność zasobów mają w naszej firmie wysoki priorytet.

Z tego powodu zwracamy uwagę na strukturalne zmniejszenie naszego eksploatacyjnego zużycia energii, opierając się na następujących punktach:

 • odpowiedzialność wobec środowiska
 • odpowiednie przepisy ustawowe i wykonawcze
 • Umowy z jednostką certyfikującą
 • Perspektywy optymalizacji procesów

Realizacja polityki energetycznej, do której dążymy, odbywa się poprzez wdrożenie kompletnego systemu zarządzania energią, w którym:

 • zużycie energii jest systematycznie oceniane
 • przepływy energii są rejestrowane i aktualizowane
 • planowane i wdrażane są środki oszczędzania energii
 • wyniki działań oszczędzających energię są oceniane w regularnych odstępach czasu
 • planowane działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej są na bieżąco aktualizowane

Aby realizować politykę energetyczną nieustannie dążymy do:

 • realizacji umów zawartych w ramach ISO 50001:2018
 • podejmowania odpowiednich i skutecznych środków technologicznych, organizacyjnych lub behawioralnych,
 • mierzenia, rejestrowania i weryfikowania różnych danych liczbowych dotyczących zużycia energii
 • aktywnego angażowanie pracowników w realizację polityki energetycznej w odpowiednim czasie
 • dokładnego oceniania energooszczędnych alternatyw
 

Zainstalowaliśmy nasz system fotowoltaiczny na powierzchni dachu 20 000 m² – obecnie największa elektrownia słoneczna w Austrii! W ten sposób produkujemy 2,2 miliona kW/h zielonej energii elektrycznej rocznie i oszczędzamy w ten sposób 550 t ekwiwalentu CO².