Prywatny Uniwersytet Antona Brucknera, Linz

Prywatny Uniwersytet Antona Brucknera, Linz

U podnóża góry Pöstlingberg w  Austrii wybudowano nowy budynek dla prywatnego uniwersytetu Anton Bruckner. Nowa konstrukcja pozwala teraz pomieścić wszystkie trzy działy sztuki (muzykę, aktorstwo i taniec) w jednej lokalizacji. A dzięki izolacji rur firmy Steinbacher zapewnione jest również maksymalne wykorzystanie energii.

 

© Michael Hierner
© Michael Hierner
close