Wsparcie
Wsparcie

Wsparcie

Zalety naszych izolacji

Ochrona akustyczna

Budynek ma zadanie chronić przed szkodliwymi wpływami środowiska. Ochrona przed hałasem jest obecnie jednym z ważniejszych obszarów izolacji.W rankingu przeszkadzających dźwięków z otoczenia na pierwszym miejscu jest hałas uliczny, po nim hałas lotniczy, hałas od sąsiadów, od przemysłu i handlu, a także hałas od ośrodków sportu i rekreacji. Hałas może prowadzić do zaburzeń samopoczucia, a nawet może być zagrożeniem dla zdrowia.

Celem izolacji akustycznej jest ochrona przed niepokojącym i szkodliwym dla zdrowia hałasem. Izolacja akustyczna ma bardzo duże znaczenie w budownictwie mieszkaniowym, wracając do mieszkania każdy chce się zrelaksować i odpocząć. Izolacja akustyczna jest równie ważna w budynkach, gdzie spędza się dużo czasu takich jak szpitale, biura i hotele. Izolacja akustyczna musi być brana pod uwagę przy planowaniu budowy, oczywiście zgodnie z wymogami izolacji akustycznej, ponieważ środki ochrony akustycznej
w budynkach są trudne do zmodernizowana (za wyjątkiem np. wykładziny) i wiążą się
z dużym wysiłkiem finansowym i fizycznym (ochrona przeciwdźwiękowa jest często pomijana w przeciwieństwie do ochrony termicznej).

Ochrona przeciwpożarowa

Decydującym czynnikiem do oceny ryzyka pożaru jest zachowanie materiałów budowlanych we wszystkich fazach pożaru (palność, prędkość rozprzestrzeniania się płomienia, dymienie, płonące krople, tworzenie toksycznych gazów i inne korozyjne wpływy). Zagrożenie pożarowe jest gdy materiały budowlane podczas pożaru tracą swoje właściwości oraz spójność przez co w wyniku działania ognia powoduje to zapalenie substancji łatwopalnych lub wydzielających się gazów. Odporność na ogień nie jest określona dla poszczególnych materiałów budowlanych (np. materiały izolacyjne), ale dla ogólnego projektu budowli (np. jako dach wszystkie warstwy, takie jak krokwie, izolacje
i deskowanie lub płyty kartonowo – gipsowe).  W zależności od konstrukcji budowy pojawiają się materiały odporne na ogień.

Ochrona przed wilgocią

Jednym z głównych celów budowlanych jest uzyskanie suchych pomieszczeń. Wilgoć na ścianach i sufitach, prowadzi do powstawania pleśni i innych grzybów, które są nieestetyczne, a także szkodliwe, ponieważ zarodniki grzybów mogą być przyczyną chorób dróg oddechowych i alergicznych. Przez zawilgocenie elementów konstrukcji, niemożliwe jest osiągnięcie komfortowej temperatury otoczenia w pomieszczeniu nawet pomimo ogrzewania.  Ponadto ogrzewanie takich pomieszczeń wymaga zwiększenia wydatków na energię ze względu na mniejszą ochronę cieplną budynku.  W związku z powyższym przy tworzeniu i projektowaniu budynku, a przede wszystkim pomieszczeń użytkowych trzeba przyjąć cel do osiągnięcia – „suche mieszkanie”, które będzie utrzymywane długoterminowo. Długotrwałe zawilgocenie może skrócić żywotność materiałów budowlanych. W mróz może doprowadzić do rozsadzenia struktury materiału budowlanego.