Polityka prywatności
Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Ochrona danych osobowych oraz bezpieczeństwo informacji przetwarzanych podczas korzystania z naszego serwisu są dla nas bardzo istotne. W tym miejscu znajdą Państwo informacje na temat rodzaju danych osobowych przetwarzanych w trakcie przeglądania naszego serwisu oraz celów, w jakich są one przetwarzane. Zapisy w niniejszym oświadczeniu mogą podlegać modyfikacji w związku ze zmianami obowiązującego prawa lub wewnętrznych procedur, w związku z tym prosimy o okresowe sprawdzanie jego treści w celu zapoznania się z ewentualnymi nowymi zapisami.

  1. Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą być wykorzystywane do identyfikowania konkretnej osoby lub uzyskania innych informacji na jej temat. Danymi osobowymi są np.: nazwisko, adres, numer telefonu a także adres mailowy. Informacje, których nie można przyporządkować do danej osoby, nie stanowią danych osobowych

2. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników naszego serwisu przetwarzane są m.in. w celach:

– tworzenia statystyk,

– wykrywania nadużyć,

– obsługi wniosków i formularzy kontaktowych

3. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Możecie korzystacie Państwo z naszego serwisu bez ujawniania danych osobowych lub innych informacji na swój temat. Jednakże wysyłanie wiadomości poprzez formularz kontaktowy, może wymagać uprzednio podania imienia i nazwiska oraz adresu mailowego lub innych danych personalnych w zależności od rodzaju usługi i powiązanego z nią formularza rejestracyjnego. Przekazanie nam tych danym jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak wymaganych informacji może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić realizację niektórych usług dostępnych drogą elektroniczną.

4. Pliki cookie

Pliki cookie (tzw. ciasteczka) to małe pliki tekstowe, dzięki którym możemy określić częstotliwość odwiedzin oraz liczbę użytkowników naszej witryny, a także usprawnić jej przeglądanie. Wykorzystujemy tzw. cookie sesji, zapisywane tymczasowo w komputerze użytkownika serwisu i automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Ponadto korzystamy z plików cookie do gromadzenia danych statystycznych w ramach web trackingu, co bardziej szczegółowo omówiono w pkt. 5. Z naszego serwisu można korzystać również bez używania plików cookie. Domyślne ustawienia większości przeglądarek internetowych zezwalają na automatyczną obsługę ciasteczek. W przypadku braku zgody na ich wykorzystanie, należy wyłączyć tę funkcję dla naszego serwisu wprowadzając odpowiedni wyjątek w ustawieniach przeglądarki albo skonfigurować ją tak, aby pliki cookie nie były zapisywane lokalnie na urządzeniu.

5. Web tracking

Ta strona wykorzystuje Google Analytics – narzędzie analityki internetowej dostarczone przez Google Inc. (dalej określane jako “Google”). Google Analytics używa plików cookie, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania z tej strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące użytkowania strony (włączając w to adres IP) będą przekazane do Google i przechowywane na serwerach w USA. Ta strona wykorzystuje Google Analytics z zachowaniem anonimizacji adresu IP (rozszerzenie “_anonymizeIp ()”). Adres IP zostaje skrócony przez Google w państwach Unii Europejskiej i państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dzięki czemu nie jest możliwe połączenie go z konkretną osobą. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do Google w USA i tam skracany. Google wykorzystuje pozyskiwane informacje w imieniu Steinbacher Izoterm Sp. zo.o., aby dokonać ewaluacji korzystania ze strony, sporządzać raporty dotyczące aktywności strony oraz świadczyć dodatkowe usługi związane z wykorzystywaniem internetu. W ustawieniach przeglądarki mogą Państwo zablokować możliwość instalowania plików cookie, jednak w takim przypadku nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcjonalności tej strony. Ponadto mogą Państwo zapobiec przetwarzaniu informacji przechowywanych w plikach cookie (włączając w to adres IP) oraz przekazywaniu ich do Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo poniższą wtyczkę do przeglądarki:6. Pliki logowania

Podczas każdych odwiedzin na naszej stronie internetowej nasz serwer automatycznie protokołuje określone zestawy danych. Rekordy zapisywane w pliku dziennika (log file) zawierają następujące informacje: adres URL odwiedzanej strony, godzina przesłania żądania, kod statusu, ilość przesłanych danych, adres URL strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany (tzw. referrer), kod odpowiedzi HTTP. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celach statystycznych, aby zapewnić optymalne funkcjonowanie witryny, jak również ze względów bezpieczeństwa (m.in. w celu zapobiegania nadużyciom) oraz do diagnozowania usterek.

7. Przekazywanie danych innym podmiotom

Wszelkie dane osobowe traktujemy jako poufne. Za wyjątkiem opisanych tu przypadków szczególnych informacje te nie będą przekazywane innym podmiotom bez Państwa zgody. Jedynym odstępstwem od tej zasady są sytuacje, w których przepisy prawa nakazują przekazać Państwa dane właściwym organom ochrony porządku publicznego (np. w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia wykroczenia w powiązaniu z niewłaściwym wykorzystaniem naszego serwisu).

8. Odnośniki do innych zasobów internetowych

Strony naszego serwisu zawierają hiperłącza do innych zasobów internetowych. Aktywacja (kliknięcie) takiego odnośnika powoduje wyświetlenie w oknie przeglądarki treści publikowanych przez inne podmioty, na co wskazuje m.in. zmieniony adres URL na pasku adresu. Nie mamy żadnego wpływu to, w jaki sposób Państwa dane osobowe będą chronione przez właścicieli zewnętrznych witryn, do których przekierowują hiperłącza. W celu zapewnienia ochrony danych osobowych prosimy zapoznać się z informacjami na temat polityki prywatności stosowanej przez te podmioty.

9. Podejmowane środki bezpieczeństwa

Wdrożyliśmy rozwiązania techniczne i organizacyjne, które chronią Państwa dane przed ich umyślnym lub przypadkowym zniekształceniem, uniemożliwiają osobom nieuprawnionym uzyskanie do nich dostępu oraz zabezpieczają je przed utratą, uszkodzeniem lub nieautoryzowaną zmianą w wyniku awarii sieci zasilającej. Połączenie z naszym serwerem realizowane jest z zastosowaniem bezpiecznego protokołu SSL (Secure Socket Layer), na bieżąco aktualizujemy bazy sygnatur oraz system firewall (tzw. zaporę ogniową), a uzyskanie dostępu do naszych baz danych i aplikacji webowych wymaga autoryzacji przy użyciu odpowiednich uprawnień. Podejmowane środki bezpieczeństwa są na bieżąco usprawniane, stosownie do postępu technologicznego. Zwracamy jednak Państwa uwagę na to, że transmisja danych w Internecie (n.p. podczas komunikacji e-mailowej) nieuchronnie wiąże się z ryzykiem naruszenia ich bezpieczeństwa. Doskonałe zabezpieczenie danych przed dostępem do nich osób trzecich nie jest możliwe. Odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie wrażliwych danych udostępnianych drogą elektroniczną spoczywa na użytkowniku, dlatego informacje szczególnie poufne zalecamy przesyłać tradycyjną pocztą.

10. Prawo do uzyskania informacji

W dowolnej chwili mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o udzielenie informacji o tym, czy na naszych serwerach znajdują się Państwa dane osobowe i jakiego rodzaju tą to dane. Dokładamy wszelkich starań, aby dane te były prawidłowe i aktualne, gdyby jednak okazało się, że są one nieaktualne, niezwłocznie skorygujemy je zgodnie z Państwa wytycznymi. Jeśli zażądają Państwo ich usunięcia, dokonamy tego z zachowaniem przewidzianych prawem procedur. Jeżeli usunięcie Państwa danych nie będzie możliwe z przyczyn administracyjno-prawnych, bezzwłocznie zablokujemy do nich dostęp. Prosimy w tej kwestii kontaktować się bezpośrednio z wydawcą serwisu.

11. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

We wszystkich kwestiach dotyczących ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych prosimy kontaktować się z naszym pełnomocnikiem: rodo@steinbacher.pl

 

Pod poniższym Linkiem znajdą Państwo również Informację o Polityce: Informacja o polityce prywatności-Steinbacher-Izoterm