Izolacja fundamentów – dlaczego steinodur ® PSN LD?
Izolacja fundamentów – dlaczego steinodur ® PSN LD?

Fundamenty wykonywane z betonu lub bloczków betonowych zawierają nadwyżki wody, która nie jest wstanie odparować, zanim budowa zostanie ukończona, a budynek przekazany do użytkowania. Zbyt wilgotne fundamenty pokryte hydroizolacją od strony gruntu, muszą wyschnąć – w przeciwnym razie grozi szkodami spowodowanymi przez zamarzającą wodę. W naszym klimacie strefa przemarzania gruntu sięga głębokości ok. 1,3 m. Na tej właśnie głębokości wymaga się stosowania warstwy termoizolacyjnej. Jest jeszcze inny problem do przeanalizowania podczas projektowania fundamentów budynków. Otóż, zimne fundamenty mogą powodować kondensację pary wodnej z powietrza w piwnicach. Żeby tego uniknąć, wykonać trzeba obliczenia cieplno-wilgotnościowe – celem sprawdzenia na jakiej głębokości i jaką grubością należy fundamenty ocieplać od strony gruntu. Zwykle uzyskuje się większe głębokości niż strefa przemarzania gruntu. Wynika stąd, że materiał termoizolacyjny stosowany na ocieplanie fundamentów musi spełniać trzy podstawowe kryteria:

 1. mieć możliwie najniższe przewodnictwo cieplne, mimo występowania kontaktu ze stale wilgotnym gruntem,
 2. być odpornym na korozję biologiczną wobec stałego kontaktu z glebą,
 3. pozwalać na wysychanie fundamentów betonowych – także w części podziemnej.

Materiałem spełniającym wszystkie te kryteria są płyty steinodur ® PSN LD. Ostatnie kryterium spełnia dzięki specjalnie formowanym po obu stronach szczelinom wentylacyjnym.

Zalety płyty termoizolacyjnej steinodur ® PSN LD:

 • niski współczynnik przewodności cieplnej λ = 0,034
 • gęstość objętościowa ok. 30 kg/ m³
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna (2 % odkształcenia 180 kPa; 10% odkształcenie 200 kPa)
 • paroprzepuszczalność – μ = 60
 • stabilność wymiarów
 • materiał samogasnący
 • nowatorska konstrukcja
 • drenaż wód gruntowych
 • przyczepność tynków, klejów, mas szpachlowych