Izolacja dachów – dlaczego steinodur ® UKD?
Izolacja dachów – dlaczego steinodur ® UKD?

Termoizolacje stropodachów lub dachów zielonych wymagają stosowania specjalnie konstruowanych materiałów termoizolacyjnych, bowiem dachy są niezwykle ważnym elementem budynków. Dachy muszą  być nie tylko „ciepłe”, ale także trwałe. Stropodachy w układzie klasycznym wymagają stosowania materiałów o najniższym przewodnictwie cieplnym oraz wykluczających powstawanie mostków termicznych. Takim materiałem jest steinodur ® UKD, bowiem posiada współczynnik przewodzenia ciepła wynoszący zaledwie 0,034 W/mK, a mostki termiczne wykluczane są  przez  felcowane obrzeża. W budynkach wysokich istotną  rolę  odgrywa także wytrzymałość termoizolacji na ściskanie, gdyż ze względu na występowanie dużych sił pochodzących od ssania wiatru, termoizolacja powinna być mocowana do podłoża kotwami ściskającymi lub warstwą dociążającą. Wytrzymałość  na ściskanie płyt steinodur ® UKD wynosi aż 180 kPa, co pozwala je bezproblemowo mocować do podłoża. Stropodachy w układzie tzw. odwróconym oraz dachy zielone, oprócz  wymienionych cech, wymagają  także od termoizolacji odporności na gnicie oraz zapewnienia wysychania warstwy hydroizolacyjnej leżącej na podłożu. Takie właściwości posiadają właśnie płyty steinodur ®UKD, a wysychanie hydroizolacji uzyskuje się przez specjalnie kształtowane po przekątnej rowki odwadniające, którymi woda opadowa spływa do odpływów a potem powietrze wysusza podłoże.

Zalety płyty termoizolacyjnej steinodur ® UKD:

  • bardzo dobra izolacyjność cieplna λ = 0,034
  • wysoka wytrzymałość mechaniczna 18 ton/m² przy ugięciu 2%, a przy ugięciu    10 % – 20 ton/m²
  • drenaż wód opadowych
  • nowatorska konstrukcja
  • stabilność wymiarów
  • paroprzepuszczalność – μ = 60
  • materiał samogasnący